Αρχική

Σύναξη Θεολόγων Νομού Πρέβεζας για επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι την 16 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. σε αίθουσα του 2ου Λυκείου Πρέβεζας θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν εγκρίσεως της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Ηπείρου, σύναξη των Θεολόγων καθηγητών του Νομού για επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση.

Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολείων να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των Θεολόγων καθηγητών όπου χρειάζεται, με σκοπό να μη παρακωλύονται τα μαθήματα του σχολείου, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν στην συνάντηση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01
Τριαντάφυλλος Απ. Σιούλης, Δρ. Φ.