ΝΕΟ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατεβάστε την αίτηση-δήλωση.