Πρόγραμμα 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Δείτε το πρόγραμμα του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.