6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
20-22 Απριλίου 2012
Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα

 Οι ακόλουθοι φορείς:

Διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».

Διαβάστε την 1η Ανακοίνωση