Πρόγραμμα EUROSCOLA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA την 10η Φεβρουαρίου 2011.

Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές και δύο (02) συνοδούς καθηγητές.

Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 471 ΕΥΡΩ για κάθε άτομο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθη διαγωνισμός (διαβάστε την προκήρυξη) για την επιλογή των μαθητών με θέμα: «Η Συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού από το Νομό Πρέβεζας επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην ημερίδα EUROSCOLA επτά (7) μαθητές

Διαβάστε το πρόγραμμα του ταξιδιού για την ημερίδα EUROSCOLA