Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 Ειδικών Μαθημάτων - Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Υ.Α. - Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων - Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ.