Δικαιολογητικά πρόσληψης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 2022

Προκειμένου να ενημερωθούν και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι/ες διορίζονται,  σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πρέβεζας, αναρτούμε τα αρχεία με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικά υποδείγματα.

Επισημαίνουμε ότι

σε κάθε περίπτωση  αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση πρόσληψης η οποία και θα καθορίζει το χρόνο και τη διαδικασία ορκωμοσίας /ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης

Υποδείγματα