Διευκρινήσεις για τις Αιτήσεις Αποσπάσεων σε Φορείς 2011

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα, που αφορούν στην καταχώριση των αιτήσεων Αποσπάσεων σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

Α) Όσο αφορά τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις καταχωρούνται στο Ειδικό πεδίο "Γραφείο Φ.Α. ή Γραφείο Ε.Ε." το οποίο ανοίγει μόλις επιλεγούν οι Διευθύνσεις. Στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε το ακριβές όνομα του Γραφείου στο οποίο επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να αποσπαστεί και μπορεί να είναι μόνο ένα. Σας επισημαίνουμε δε, ότι δεν μπορεί να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός να αποσπαστεί και σε Διεύθυνση και σε Γραφεία Φ.Α. ή Γραφείο Ε.Ε.

Β) Όσο αφορά στον Ε.Ο.Π.Π., οι αποσπάσεις δεν αφορούν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., οι οποίες θα γίνουν από την Γενική Γραμματείς Δια Βίου Μάθησης με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, αλλά αφορούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π. που εδρεύουν στην Νέα Ιωνία.