Προκήρυξη για Πλήρωση Θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού 2011

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην πρόσκληση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2011-2013. Το αρχείο έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα http://isocrates.minedu.gov.gr

Διαβάστε την προκύρηξη