Προγραμματισμένες επισκέψεις στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Με την υπ’ αριθμ. 11230/Γ7/07-02-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός επισκέψεων στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας, το οποίο θα υλοποιήσει κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο κυρίως μονοήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιορισμένο αριθμό από διήμερα και τριήμερα. 

Στις μαθητικές ομάδες που έχουν επιλεγεί για μονοήμερα προγράμματα θα προσφερθεί σάντουϊτς και χυμός, ενώ στις μαθητικές ομάδες που έχουν επιλεγεί για διήμερο ή τριήμερο πρόγραμμα το ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα αναλάβει τις δαπάνες διαμονής και ημιδιατροφής προσφέροντας ένα γεύμα. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες μετακίνησης θα βαρύνουν τις μαθητικές ομάδες.

Δείτε το πρόγραμμα των εγκεκριμένων επισκέψεων