Καθορισμός αριθμού τμημάτων Α’ Τάξης Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε το Δελτίο Τύπου