Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Νοεμβρίου 2010

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , περιόδου Νοεμβρίου 2010, επιπέδων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτυχόντες να παραλάβουν αυτοπροσώπως, ή μέσω του κηδεμόνα τους , ή μέσω εκπροσώπου φορέα τα πιστοποιητικά τους, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.