Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ για το σχολικό έτος 2010-2011 (ΠΡΑΞΗ 1η / 21-1-2011)

Τροποποιούμε, αν και όπου απαιτείται, προηγούμενες πράξεις μας στο σημείο που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς και τοποθετούμε:

  1. Τον  εκπαιδευτικό  Γεωργοπέτρη Δημήτριο του Σπυρίδωνα κλ.ΠΕ11, αποσπασμένο στη ΔΔΕ Πρέβεζας (με την αριθμ. 112544/Δ2/5-10-2010 Υ.Α. ΥΠΔΒΜΘ ) από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, στο ΤΑΔ Θεσπρωτικού (άθλημα: κλασσικός αθλητισμός) για 3 μέρες την εβδομάδα  από   17-1-2011 έως 30-6-2011 και προτείνουμε τη διάθεσή του στη ΔΔΕ Πρέβεζας για 2 μέρες την εβδομάδα για συμπλήρωση ωραρίου. 
  2. Τον  εκπαιδευτικό  Σίσκα Γρηγόριο του Σπυρίδωνα κλ.ΠΕ11, αποσπασμένο στο ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας (με την αριθμ. 103441/Δ2/31-8-2010 Υ.Α. ΥΠΔΒΜΘ ) από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, στο ΤΑΔ Θεσπρωτικού (άθλημα: ποδόσφαιρο) για 3 μέρες την εβδομάδα από  17-1-2011 έως 30-6-2011 και προτείνουμε τη διάθεσή του στο Γραφείο Φ. Αγωγής της ΔΔΕ Πρέβεζας για 2 μέρες την εβδομάδα για συμπλήρωση ωραρίου. 
  3. Την  εκπαιδευτικό  Νικολοπούλου Βασιλική του Μόδεστου κλ.ΠΕ11, αποσπασμένη στο ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας (με την αριθμ. 62315/Δ2/26-7-2010 Υ.Α. ΥΠΔΒΜΘ ), από το ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, στο ΤΑΔ Θεσπρωτικού (άθλημα: κλασσικός αθλητισμός) για 3 μέρες την εβδομάδα από  17-1-2011 έως 30-6-2011  και προτείνουμε τη διάθεσή της στο Γραφείο Φ. Αγωγής της ΔΔΕ Πρέβεζας για 2 μέρες την εβδομάδα για συμπλήρωση ωραρίου.
  4. Τον  εκπαιδευτικό  Μυλωνά Εμμανουήλ του Κων/νου κλ.ΠΕ11, του Γυμνασίου Καναλακίου, στο ΤΑΔ Καναλακίου (άθλημα: κλασσικός αθλητισμός)  από  17-1-2011 έως 30-6-2011 με συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου, στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου.
  5. Τον  εκπαιδευτικό  Ρακόπουλο Χρήστο του Νικολάου κλ.ΠΕ11, αποσπασμένο από το ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας, στο ΤΑΔ Καναλακίου (άθλημα: ποδόσφαιρο) από  17-1-2011 έως 30-6-2011 με συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου, στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου.