Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Πρέβεζας - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Προϋπολογισμός Απριλίου 2019.