Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού ΔΔΕ - Πρέβεζας - Ιουνίου 2022

Προυπολογισμός Ιουνίου 2022