Συνενώσεις- Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκαν από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ  οι  Συνενώσεις- Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012. 

Ειδικότερα για το Νομό Πρέβεζας προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ