Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ (www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.
           Μέσω του ΠΣΔ, το ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών.
          Το ΠΣΔ είναι ο επίσημος και αποκλειστικός πάροχος δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών για τις μονάδες (σχολικές/διοικητικές) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επειδή πιστοποιεί κατά τρόπο πλήρη όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό προσωπικό).

          Με την παρούσα εγκύκλιο ενοποιούνται οι διαδικασίες εγγραφής και παροχής λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες ΠΣΔ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο για τις Υπηρεσίες προς τους Εκπαιδευτικούς εδώ

Δείτε το έγγραφο για τις Υπηρεσίες σε Σχολικές και Διοικητικές Μονάδες εδώ