Previous ◁ | ▷ Next

sch

ltsp

safeinternet

fototest

HELP

 

 

1. Πρέπει να ρυθμιστεί το Adobe Reader

Πρέπει να εισάγετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που υπάρχουν στο αρχείο DeploySecuritySettingsYPAITH.acrobatsecuritysettings στον Adobe Reader. Αποθηκεύστε το παραπάνω αρχείο στον υπολογιστή σας. Το αρχείο αυτό εγκαθιστά στον Adobe Reader τα ψηφιακά πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου και επιτρέπει την αναγνώριση ψηφιακών υπογραφών που στηρίζονται στα συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις στον Adobe Reader ακολουθείστε τις οδηγίες που περιέχονται εδώ.

2. Πρέπει να δημιουργήσετε το προσωπικό σας πιστοποιητικό

Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει πρώτα να εμπιστευθείτε την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΠΣΔ. Μεταβείτε στο https://ca.sch.gr/index.php .Στη συνέχεια συνδεθείτε με τους προσωπικού σας κωδικούς και δημιουργείστε το δικό σας πιστοποιητικό .p12, κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και εγκαταστείστε το.

3. Εγκατάσταση και ρύθμιση του jsign Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πρέβεζας & Θεσπρωτίας και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πρέβεζας οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για τους καθηγητές Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18-11-2014 και ώρες 17:00-20:00στο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας. Το σεμινάριο πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Τα θέματα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι:

 1. Θέματα διδακτικής – σχέδιο μαθήματος πληροφορικής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
 2. Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφορικής Α’ και Β’ τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
 3. Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Β’ τάξη ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.)
 4. Ασφάλεια ασύρματου δικτύου σχολικής μονάδας.
 5. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο υποδομών ΤΠΕ εκπαιδευτικών μονάδων.

 

 

 

Tο Κε.Πλη.Νε.Τ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Κε.Πλη.Νε.Τ. Αχαΐας, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle». Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στις Περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Σερρών, Φωκίδας και Χανίων, ενώ παρουσιάστηκε σε συνέδρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου θα είναι:

 • η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας M
 • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
 • η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
 • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.
 • η χρήση συνεργατικών εργαλείων.
 • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
 • η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από 6/11/2014 έως 7/6/2015. Θα υλοποιηθεί με τη “μεικτή” μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας πέντε (5) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και είκοσι έξι (26) εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο 2ο Γενικό Λύκειο Πρέβεζας. Το χρονοδιάγραμμα των πέντε (5) αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εβδομάδα

Ώρες

2ο Γενικό Λύκειο Πρέβεζας

1

15:00 – 19:00

Πέμπτη  06/11/2014

5

15:00 – 19:00

Πέμπτη  11/12/2014

11

15:00 – 19:00

Πέμπτη  29/01/2015

19

15:00 – 19:00

Πέμπτη  19/03/2015

25

15:00 – 19:00

Πέμπτη  30/04/2015

 Για κάθε μία από τις είκοσι έξι (26) εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την  πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί ένα τμήμα των είκοσι (20) εκπαιδευόμενων.

Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014 έως και 26/10/2014. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

1.    επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή τριάντα τρεις (33) εργασίες) μέχρι την ημερομηνία της 3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις

2α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε τέσσερις (4) από τις πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεις

2β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε τρεις (3) από τις πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεις.

Από τις παραπάνω θέσεις το 10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν πέρυσι το περσινό σεμινάριο, έκαναν τουλάχιστον σαράντα έξι (46) εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον τρεις (3) συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες), το 20% σε αυτούς που έκαναν και πέρσι αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί και 10% σε Σχολικούς Συμβούλους και Υπεύθυνους Δομών που θα κάνουν αίτηση.

 

 

Το Κε.Πλη.Νε.Τ Πρέβεζας στα πλαίσια των τακτικών δραστηριοτήτων του για την ενημέρωση των Καθηγητών Πληροφορικής σχετικά με θέματα του Εργαστηρίου Πληροφορικής διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Μπασούνα Αθανάσιο ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής στο ΣΕΚ Πρέβεζας την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση, τη συντήρηση και εκπαιδευτική αξιοποίηση του Εργαστηρίου Πληροφορικής.

 

 P4100012
P4100012
 P4100016
P4100016
P4100013
P4100013
 
P4100014
P4100014
 
P4100015
P4100015
 


 

Απρίλιος 2024
15
Δευτέρα
18:08
BuaXua Calendar

Ο καιρός σήμερα

 
O καιρός σήμερα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

 

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top